Одобрявате ли идеята частни охранители да пазят малките населени места?