Има вероятност дистанционното обучение на учениците да се удължи до 13 април.

До днес децата само преговаряха онлайн, а от днес дистанционно ще започнат да учат и нови уроци.

От днес всяко училище и всеки преподавател ще изготви схема за усвояване на нови знания.

„Определено ни трябва малко повече време да подготвим уроците, така че бъдат достатъчно достъпни и децата да ни връщат по-лесно обратна връзка. Аз съм си направила един споделен файл вGoogle диск, който използвам за дъска и те през цялото време виждат какво пиша“, споделя опит Вяра Петрова, която е начален учител.

По предметите, за които онлайн обучението не е ефективно, учениците ще трябва да разработват различни проекти.

„Има различни сценарии, които сме разработили в зависимост от това, кога се възстанови учебния процес. За нас е важно учебният процес да въври в съзвучие с предвиденото по учебна програма“, обясни Евгения Костадинова, директор на дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

Не така стоят нещата в училище „Патриарх Евтимий“ в Пловдив, където петокласник провали учебния процес във виртуална класна стая, като заглуши гласа на учителя. Оказва се, че подобен саботаж е изключително лесен.

„Аз съжалявам, че на целия този труд, който влагаме всички, за да протича един нормален учебен процес, трябва да се занимаваме с нещо такова. И то с  дете, чиито родители подхождат изключително безотговорно към създалата се ситуация“, разказа Валентина Стоенчева, която е директор на училището.

Все още не е ясно дали ваканцията учениците ще бъде удължена до 13 април.