Община Своге обяви частично бедствено положение. Със заповед на кмета Емил Иванов се привежда в изпълнение Общинският план за защита при бедствия.

В резултат на проливните дъждове и обилното снеготопене на територията на община Своге, нивото на реките Искър и Искрецка драстично се е повишило. Залети са пътища, мостове, жилищни, вилни и обществени сгради на територията на град Своге и селата Владо Тричков, Искрец и Свидня, съобщиха от общината.

Прекъснат е единственият път, свързващ град Своге със с. Желен, както и пътят в село Свидня за махала „Шагерица“ и ул. „Преслап“.

Има прекъсване на електрозахранването в цялата община. Няма прекъснато водоподаване.

Дъждовете отключиха и голямо свлачище срещу Бов, което заплашва второстепенния път към София.