Три жени, занимаващи се с наука, бяха отличени с награда за постиженията си. Те споделят, че водещото в работата им е вдъхновението и ентусиазма.

Ахинора Балтакова работи по проблема на климатичните промени във високите планини. Част от работата й включва пътувания до Пирин и заравяне на термометри и апаратура в земята. Така се проследява динамиката в почвата на температурата. Тя обясни, че във високите планини има слой, който замръзва. Размръзвайки се той отключва много процеси – срутища, сипеи и лавини. Рискови процеси, които са свързани с нашата икономическа дейност, добави тя.

Химикът доц. д-р Йорданка Каракирова работи с радиация и в частност дозиметрията, която определя нивата на облъчване. „Работя на електронен парамагнитен резонас и правя анализ на свободни радикали, които се появяват във веществата”, описа работата си тя.

Д-р Калина Николова е биолог и се занимава с болестта лупус. Проектът, за който е получила награда е свързан с влиянието на фолиевата киселина върху регулаторни клетки в организма. Теорията сочи, че киселината може да повлияе на функционирането на клетките, които по принцип при болестта са с понижена активност.

Децата на учените проявяват в различна степен интерес към работата на майките си. Докато някой не се вълнуват особено, други нямат търпение да видят например работата на големия апарат в лабораторията на химика д-р Каракирова.

Климатологът споделя колко приятно е било за тригодишното й момче да помага с изравянето на дупка в планината, в която да се сложи апаратура.

При д-р Николова „магнит” за посещения на малката й дъщеря се оказват мишките в лабораторията, върху които се правят проучванията.