Онкоболни и техни близки протестират срещу закриването на МЦ „Интегративна медицина“, в който се използват алтернативни методи за лечение. Клиниката е създадена през 2007 г., а на 19 април лицензът ѝ е отнет.

Припомнете си случая:

„Лицензът беше отнет, защото дейността, която извършва центърът, няма право да се извършва в доболнична дейност“, каза в студиото на „Тази сутрин“ д-р Костадинка Пачаръзова, директор на дирекция „Медицински дейности“ при Столична регионална здравна инспекция (РЗИ).

Снимка: bTV

Те нямат необходимите специалисти, а извършват дейност, която съгласно медицинския стандарт е медицинска онкология. Това е нарушение на стандарта, каза д-р Пачаръзова.

Снимка: bTV

МЦ „Интегративна медицина“ лекува с ново, модерно направление, наречено „интегративна онкология“. Очевидно в Столичната РЗИ нямат и понятие от него, контрира управителят на Центъра проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов. Това направление взема най-доброто от конвенционалната медицина и от алтернативната. За тази дейност не ние нужен специалист онколог, каза Аврамов.

Снимка: bTV

Медицинският управител на центъра д-р Христо Дамянов посочи, че пациентите им вече са минали през грижата на онколога и сами казват, че за тях там шанс няма. Стандартите са създадени в съда, това са безсмислени стандарти, добави той.

Снимка: bTV

Много е изненадващо лекари да твърдят, че могат да лекуват онкология без необходимата специалност, коментира главният секретар на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ Димитър Евлогиев. Несериозно е в XXI век да се твърди, че „ние сме над тези неща, че онколозите са безпомощни, но ние превръщаме водата във вино и правим чудеса“.

Според Пачаръзова и Евлогиев в случая става въпрос за подвеждане на пациентите.

Евлогиев добави, че лицензът на центъра е отнет и през 2011 г. по същия повод. „След това те правят нова регистрация за нещо, примерно за хирургия, урология и вътрешни болести, и веднага започват същите тези нелегални практики“.

Върху нас се прилага административна репресия, каза д-р Дамянов.

Вижте целия разговор във видеото.

Бележка от редакцията (15.01.2021 г.)

Заповед № РЛЗ 150/19.04.16г на Директора на СРЗИ, с която е заличено, считано от 19.04.2016 г. Удостоверение за регистрация № 7719, вписано под № 00369, партида 3, том ІІ, стр. 463 от регистъра на СРЗИ, издадено на Амбулатория за извънболнична специализирана помощ-Медицински център за интегративна медицина" О.-С. за регистрация като Медицински център с предмет на дейност „осъществяване на специализирана извънболнична мед.помощ“, с приложен към него „Списък на медицинските дейности по специалности“, с вписани специалности: вътрешни болести, урология, хирургия и обща медицина е отменена с Решение № 1169 от 23.02.2018 г. постановено по адм.д. № 4722/2016 г. по описа на Административен съд София – град, което е оставено в сила с Решение на Върховния административен съд № 15262 от 10.12.2018 г., постановено по адм.д.(К) № 4885/2018 г.  

Откъс от решение 15262/10.12.2018 г. на ВАС