Електрозахранването на 103 населени места в Североизточна България вече е възстановено, съобщиха от Енерго-Про.

Екипите на дружеството продължават да работят за отстраняване на пораженията върху електроразпределителната мрежа в следствие на снежната стихия - счупени стълбове, скъсани проводници и повредени изолатори от паднали дървета и клони.

Към 15.00 часа 355 населени места на територията на областите Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Търговище и Шумен са без електрозахранване. 

Управителите на Енерго-Про се намират в областите Русе, Силистра, Шумен и Добрич и координират действията на екипите в районите, където тяхната работата е най-затруднена, поради непроходимостта на пътищата.

Усложнена е обстановката в област Силистра, където има затворени пътища и екипите не могат да достигнат местата на авариите. Установен е пряк контакт с кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов за синхронизиране на действията и приоритетно разчистване на пътищата към местата на авариите. 

Енерго-Про Мрежи продължава да работи в пряка връзка с областните и общинските власти за справяне с възникналата ситуация в следствие на зимната стихия.