Новият модел на заплащане на държавните служители в администрацията ще влезе в сила от първи юли. Тристранният съвет - правителство, работодатели и синдикати, започнаха обсъждането на наредбите за приложение на изменения Закон за държавния служител.

Както се и очакваше, синдикатите продължават да са категорично против новия модел на оценка и на заплащане на труда в администрацията. Бизнесът, в лицето на работодателите, очаквано го подкрепи.

Заплатата на чиновника и бонусите му вече няма да зависят от неговия стаж и опит, а само от отчетената от началника му свършена работа. Оценките от прекия ръководител ще могат да се оспорват от подчинените му само и единствено пред неговия шеф. Според новия закон, един чиновник не може да вземе повече от десет заплати като бонус в рамките на една година.

Синдикатите са категорични, че наредбите противоречат на Европейската социална харта, дори и на Кодекса на труда. Според тях с новия класификатор на длъжностите ще се предизвика хаос в администрацията.

Работодателите обаче са на мнение, че новият модел е по-справедлив. Въпреки това, и те изразиха забележки в проекта на наредбите.