В Илинденци днес е празник на виното.

Боговете на виното слизат от планината и изпълняват тържествен ритуал.