Асоциацията на университетските болници (АУБ) се възпротиви срещу призивите за оставка на здравния министър д-р Таня Андреева, които се чуха по време на протестите на спешните медици. Те масово заплашиха с напускане, след като беше уволнен шефът на ЦСМП-София Георги Гелев.

От АУБ се обявяват срещу „перманентните идеи за смяна на здравния министър при всеки възникнал проблем”. Шефовете на лечебни заведения посочват, че трябва да бъдат отчетени предприетите от д-р Андреева действия, както и постигнатите от нея резултати.

„Недопустимо е здравният министър да става заложник на интересите на един лекар”, подчертава се в декларацията.

Припомня се разработената от МЗ Стратегия за развитие на спешната медицинска помощ (както и започналите ремонти и доставки на ново оборудване), увеличението на заплатите, инкриминирането на нападенията над медицински лица и промените в медицинското образование, като в същото време за първи път от две години е подписан Национален рамков договор и в новите оперативни програми са заложени мерки за подпомагане на здравния сектор.

АУБ припомня и казуса с лимитите за лечебни дейности, който заплашваше да доведе по-натоварените болници до нови финансови затруднения. Според асоциацията, д-р Андреева е първият здравен министър, който е защитил лечебните заведения от „административния произвол” на здравната каса.

„Основният проблем на българското болнично здравеопазване е финансирането и лошите правила, заложени в ПМС 94, предложено от управителя на НЗОК - д-р Румяна Тодорова. Въвеждането в него на месечните лимити поставят българските болници в невъзможност да извършват основния си предмет на дейност, а именно: осъществяването на болнична медицинска помощ”, пишат в декларацията си АУБ.