Трябва ли родителите да плащат за отсъствието на здраво дете от детска градина?