Трябва ли депутатите да получават пълна заплата при липса на пленарни заседания?