Трябва ли да се затегне контролът за притежание на оръжие?