Трябва ли да се забрани отоплението на твърдо гориво в страната?