Софийският университет драстично намалява таксите в специалности, към които липсва сериозен интерес. По-малко ще плащат бъдещите студенти в целия Физически факултет.

Драстично е намалението по специалността "Ядрена химия" във Факултета по химия и фармация и във всички специалности на Физическия факултет -  от 750 лв. годишната такса пада на 200.

Мечтата на Георги е да стане физик от световна класа: „Започнах с класическата физика, преминах през квантовата, разбира се минах и през електрониката. Но смятам, че най-интересното от всичко, което е и най-перспективно, е ядрената физика”. Учителката му Красимира Божкова обаче изтъква, че часовете в клас са недостатъчни, за да събуди интереса на учениците към сложната наука: „Разчитаме на кръжоци и извънкласни дейности”.

Във Физическия факултет студентите не съжаляват за избора си, някои пресмятат, че почти всички завършили си намират добра работа.

Ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков обяснява, че с намаляването на таксите се надяват да насочат повече студенти към малко желаните специалности: „И евентуално с повишаването на стипендиите, с увеличаването на субсидията за природните науки да стимулираме тези науки и студентите да кандидатстват там, където има нужда”.

Същевременно, в някои от желаните специалности Софийският университет увеличава таксите. Най-много, с 61 лева, за право и за международни отношения.

Без промяна остават таксите за кандидатстване – 30 лева за явяване на изпит и 30 лева за участие в кандидатстудентската кампания и класиране.