Всички деца без родители в столицата ще бъдат изведени от институциите до края на годината. Общината спешно търси да назначи 150 възпитатели, гледачи, организатори и медицински сестри.

Дом „Дъга” в София за деца с увреждания без родители е един от домовете, които ще бъдат закрит до края на годината, а децата – преместени в Център за настаняване от семеен тип.

Къщички вече са построени в квартал „Подуяне”, като през април там трябва да заживеят 14 деца и младежи.

Машинният инженер Мария Маринова вече е одобрена и назначена за организатор. „Аз съм жена на възраст все пак. Винаги съм се справяла. Упорита съм. Мисля, че ще се справя”, казва жената.

До края на годината общината ще разкрие 13 центъра като този в „Подуяне”, 2 преходни жилища и 1 защитено. Назначени са 46-ма служители, но са необходими още 150 до началото на лятото – възпитатели, гледачи, организатори и медицински сестри.

„Работата иска много себеотдаване, иска много грижа. И действително трябва хората да бъдат съпричастни и да бъдат много отговорни към работата в една такава услуга”, обясни Мина Владимирова, дирекция "Социални дейности" към СО.

Процесът е бавен, защото трудно се намират кадри, които да отговарят на тези условия. Въпреки това от общината уверяват, че риск за децата няма да има.