България беше осъдена заради мръсния въздух от Съда на Европейския съюз, а причината е неспазване на европейското право за качеството на въздуха.

Според институцията у нас  системно и постоянно са превишавани  допустимите норми на фини прахови частици във въздуха, отчита съдът на Европейския съюз.

И то не само в районите на София, Пловдив и Варна, но и в Северната, Югозападната и Югоизточната част на страната.

За сега страната ни не е осъдена да плати глоба, но ако институциите не покажат, че предприемат мерки за решаване на проблема с мръсния въздух това може да ни струва скъпо.

От Изпълнителната агенция по околна среда отчитат, че през последните дни у нас няма райони, в които да има силно замърсяване. Нивата на прахови частици не бива да се превишават повече от 35 пъти в една календарна година, за да не бъде навредено на човешкото здраве.

А в почти всички райони на страната това се случва. „Замърсяването с фини прахови частици има сезонен характер т.е. през зимния отоплителен сезон и в цялата страна превишенията са повече от 35 пъти”, коментира Тодорка Петкова от агенцията.

От неправителствените организации отчитат, че освен отоплението, източник на замърсяване е и трафикът.

Затова настояват институциите да мислят за облекчаването му в градовете и да насърчават домакинствата да не се отопляват с твърдо гориво. „Над 470 хиляди смъртни случаи са свързани с лошото качество на въздуха, за България цифрата е над 8000”, изчислява Теодора Стоянова от „Грийнпийс – България”.

От екоминистерството обявиха, че по оперативна програма „Околна среда ",  на общините с нарушено качество на въздуха се дават 115 млн. лв. Разработвала се и национална програма по проблема

Предстои да видим какви мерки ще вземат институциите и ще се подобри ли качеството на въздуха у нас или ще се наложи ли да плащаме глоби и повече разходи за здраве.