Родители на деца със специални образователни потребности искат задължително да има помощник-учител в класовете. Според тях, ресурсните часове са крайно недостатъчни. Оказва се, че и местата за ресурсни учители остават незаети, заради липса на желаещи.

Милена е майка на първокласничката Наталия - едно от децата със Синдром на Даун. Милена изцяло се е посветила на отглеждането й, всяко голямо междучасие е в училището. А допълнителните специализирани часове с ресурсни учители са само 4 на седмица.

„Няма как ако разчитам само на държавата моята дъщеря да се научи да пише и да чете. Съгласете се, че два часа в седмицата ресурсен, един час логопед и един час психолог, това са 4 часа подпомагане на държавата в училище, моето дете да се научи да пише и да чете. Няма как да се случат нещата.", казва майката.

В посетено от екипа ни бургаско училище има 19 деца със специални образователни потребности.

„Каквато и грижа да се полага за тях, тази грижа е недостатъчна. Наистина, вярно е, че работа със специалист в рамките на 4 часа е абсолютно недостатъчно, но нормативът в момента е такъв.", коментира директорът на районния инспекторат на МОН в Бургас Виолета Илиева.

В РИО има обявени свободни работни места за ресурсни учители, но желаещите за тях са малко. Фотинка Краева работи като ресурсен учител от 10 години.

„Като си спомня, че в началото започнах с 6 и тогава можеше повече внимание да се обръща на всяко дете, т.е. по-дълго време да се работи с него в рамките на един ден, сега 13 като са, пак се работи с децата, но наистина идват като група по-голяма.", признава тя.

Четвъртокласникът Кирчо е на ресурсно подпомагане от няколко години. „Помага ми със задачки, понякога пишем по български, а през следващите 30 минути сядаме на един компютър и играем", казва той.

Специална комисия преценява докога детето да продължи с ресурсното подпомагане.

„Опасенията на родителите са неоснователни с оглед на това, че не можем да бъдем постоянно до детето със специални образователни потребности. Ние все пак трябва да го оставим да бъде и в клас, да се почувства малко по-самостоятелно, с оглед на това да можем наистина да му бъдем полезни", категорична е директорът на Ресурсен център – Бургас Антоанета Стоянова.

В Бургаска област има 77 специални педагози, от тях само 5 са психолози, трима слухово-речеви рехабилитатори и само един педагог на зрително затруднение.

Макар учителите да съзнават, че часовете са малко, очакват родителите да направят постъпки, които да залегнат в новия Закон за началното училищно образование.