2016 г. предложи по много от всичко. Успяхме да насочим вниманието към теми, към които иснтитуциите не биха искали да бъде обърнат погледът на журналистите, коментира репортерът на „Тази сутрин“ Мария Цънцарова.

Припомнете си във видетото разследванията ѝ за скъпите джипове на горските стопанства, условията в затворите и кортежите от луксозни автомобили по улиците. Промени ли се нещо?