До края на годината всички деца жертви на насилие трябва да бъдат разпитвани в специални детски стаи, вместо в полицията и съдебната зала. Това изисква европейска директива.

По данни на неправителствени организации обаче през 2014 г. по-малко от 5% са свидетелствали при щадящи условия.

Ще я наречем Ирина. Дъщеря й е жертва на насилие от собствения си баща и свидетел на насилие върху майка й и брат й - дете с увреждане.

Многократно е разпитвана в полицията и в детската педагогическа стая, среща се с насилника в съда. „След което изпадна в депресия, отказваше да се храни. Това й е четвърта депресия, в която изпада. Стигна се отново до антидепресанти, до психиатри, до психолози. Но за съдебната система правата на насилника са повече от правата на едно дете”, гневи се майката.

Всяка година около 3 хиляди деца стават жертва на насилие. През 2014 г. само 120 от тях са разпитани в така наречените "сини стаи".

Докато детето разговаря с психолог или социален работник в специалната стая, от другата страна присъстват всички участници в процеса. До края на годината сините стаи ще станат 19.

„Съвсем спокойно, вече е въпрос на политическо решение, да се превърне във водещия модел за разпит на деца, а другият да отстъпи”, посочи д-р Надя Стойкова от Института за социални дейности и практики.

Събирането на всички участници в процеса на едно място обаче се оказва трудно, а държавата не използва пълноценно капацитета дори на съществуващите "сини стаи".

Дъщерята на Ирина все още дава показания в продължаващите 4-та година дела.