Прокуратурата започна проверка в Центровете за настаняване на деца и младежи с увреждания в Габрово. Причината са скандалните записи, от които се вижда как служители бият и ругаят настанените в дом „Хризантема” деца. 

Никой не може да каже какво се случва в домовете „Хризантема” и „Мирни дни”, които са под едно ръководство, защото изненадващи проверки никога не са правени.

Шенай Мустафа е майка на 12-годишната Сиси. Жената повече от всички познава потребностите и емоциите на децата с увреждания.

"Не бях учудена и мисля, че тези записи не показват всъщност всичко, което се случва", коментира жената.
Автор на записите е бивша служителка в центъра. Тръгнала си от безсилие срещу нередностите там.

"Жените, упражнили насилие към потребители, казваха как ще докажеш, че има насилие, няма да напиша обяснение", споделя бившият социален работник Йорданка Милчева.

Снимка: bTV

За насилието в центъра социалният отдел в общината е сезиран още през 2016 г., твърди ръководството на центъра. Но от отдела отричат.

"В месеца по един път ми се налага да съм там... При срещите с персонала и с децата не ми е правило да има някакви нередности", твърди Даниела Василева, директор "Социални дейности и образование" в община Габрово.

Снимка: bTV

"Тя как провери, че това се е случвало или не...Ако беше си направила труда да дойде за тези две години вече трета, нямаше как да няма поглед върху нещата", контрира Маринела Лазарова, ръководител на центъра.

Снимка: bTV

Сигнали в отдел "Закрила на детето" не са постъпвали. Социалните се доверявали на тримесечните доклади от помощните и дневни центрове, които децата посещават.
"Там работят психолози, социални работници и педагози. Ако има някаква травма или насилие, би трябвало те при най-малкото съмнение да ни сигнализират", казва Радостина Братованова, шеф на дирекция  "Социално подпомагане" в Габрово.

Снимка: bTV

"Ще бъда безкомпромисна в качеството си на кмет към всеки, който си е позволил да укрива информация по случая ", заяви кметът на града Таня Христова.

Кога и дали ще има наказани ще стане ясно след края на проверките на Държавна агенция за закрила на детето и прокуратурата.