Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу бившия областен управител на София Веселин Пенев, съобщиха от прокуратурата. 

Пенев подаде оставка и се раздели с поста заради скандалната сделка с „царските конюшни”в центъра на София. 

Според държавното обвинение като областен управител той съзнателно е сключил, от името и за сметка на държавата, неизгодна сделка, като с три деяния се e разпоредил с имоти частна държавна собственост и от това е произлязла значителна вреда за българската държава.

Основен предмет на разследването са три договора от 8 юли 2016 г., сключени от областния управител и "Евротрансбилд" ЕООД, с които е прекратена съсобствеността между държавата и търговското дружество. 

В хода на разследването, освен събиране на доказателства за тези неизгодни сделки, ще се изискат и проверяват всички договори за разпореждане с имоти, държавна собственост или идеални частни от такива имоти, сключени от Пенев в качеството му на областен управител. 

Разпоредено е да се изискат и всички договори за придобиване и/или наемане на движими вещи в това число автомобили, както и други сделки по разходване на държавни средства за доставки и услуги, сключени от бившия областен управител. 

Разследването е възложено на следователи от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и е определен двумесечен срок за извършване на следствените действия.

Преди ден регионалният министър Лиляна Павлова поиска сделката за продажба на земите под „царските конюшни” да бъде обявена за нищожна.