Прокуратурата тръгва след незаконните надстройки. Държавното обвинение разпореди проверка на над 4200 жилищни сгради в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

Най-много според прокурорите са архитектурните нарушения в столицата - основно в кварталите „Младост”, „Люлин”, „Лозенец”, „Витоша”, „Средец” и „Овча купел”.

Конструктивни екзотики не липсват в цялата страна. Прокуратурата реши да се заеме с архитектурните своеволия.

Прицелът на държавното обвинение е насочен към пристройки, направени с цел увеличаване на жилищната площ, но абсолютно незаконно.

Така например балкон-самоделка застрашава цялостта на сградата, тъй като е закрепен директно в панела. Собственикът му отказа да говори. Идеята вероятно е заимствана от съседа от последния етаж, чиято пристройка вече е премахната.

Собствениците на остъклени балкони могат да бъдат спокойни. Според Закона за устройство на територията за това не се изисква разрешение. От прокуратурата уточняват, че фокусът им е насочен към незаконните надстроявания, и дават за пример 54 нарушения в „Младост”. 

„Незаконни надстройки са само случаите на съществено отклонение от параметрите, които са визирани в разрешителното за строеж”, каза зам.-главният прокурор на ВАП Ася Петрова.  

„За истинско нарушение можем да говорим само когато е премахната част от конструкцията на сградата, когато е премахнат част от панела от фасадата на сградата, за да може да бъде приобщен балконът вътре”, поясни арх. Влади Калинов, директор „Контрол по строителството” към Столичната община.

Прокуратурата обаче настоява за проверки всяка седмица, защото по някои от случаите дела се водят отдавна. От проверени 4267 сгради вече има издадени 57 заповеди за премахване на незаконни надстройки. 36 са изпълнени, а за още 22 това предстои.