Правилно ли беше решението да бъдат затворени предварително пътищата?