Над 200 хиляди семейства ще получат помощ за отопление от държавата, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Днес е последният срок за подаване на молби-декларации за целевата подкрепа.

По данни на Агенцията за социално подпомагане към 31 октомври подадените молби-декларации са 295 574. Издадени са 228 832 заповеди за отпускане на помощта. Вече са изплатени 26 188 594 лв. на 199 244 лица и семейства.

Междувременно вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков подписа промените в Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Целевата помощ за отопление се увеличава от 65,72 лева на 72,20 лева месечно и става 361 лева за целия сезон от 1 ноември до 31 март.

След корекциите в наредбата месечният размер на помощта вече се определя на база левовата равностойност на 385 квтч електроенергия, от които 280 квтч дневна и 105 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври.

За увеличението на целевата помощ за отопление ще са необходими допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 3 788 100 лв. Разликата между досегашния и новия размер на помощта ще се изплати през декември 2014 г. от АСП чрез дирекциите "Социално подпомагане".

Целевата помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. Изплащането се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. До 31 януари 2015 г. ще се преведат парите за месеците януари, февруари и март.