За задължително въвеждане на психолог и логопед в детските градини настояват организации на родители на деца с аутизъм.

Според европейски данни в момента едно на всеки 100 деца има разстройство от аутистичния спектър.

В София по проект на сдружение "Тацитус" над 500 учители от детски градини са минали курс за разпознаване на ранните симптоми на аутизма и особеностите в рабо