В ход е пореден опит да се спре хроничния недостиг на жизненоважни лекарства у нас. Износът им от България за друга страна в Европа, където цената е по-висока, ще се ограничава при доказан дефицит.

Агенцията по лекарствата ще изготвя списък на "наблюдаваните лекарства" – той ще включва продукти с рецепта, за които през последните 3 месеца са постъпили уведомления, че предстои износ.

Експертен съвет към агенцията ще изготвя списък с лекарствата, за които може да се ограничи износът. Търговците ще са длъжни да уведомяват агенцията, ако планират да изнасят някое от тях. В списъка ще влизат лекарства, за които след проверки се установи, че има липса или недостиг.

Проверките ще се правят когато доставчикът забави или откаже да изпълни в срок заявки на пет различни аптеки в рамките на 1 месец.

Лекарствените продукти, включени в ограничителния списък, ще могат да се изнасят, ако в срок от 5 дни от постъпването на уведомлението агенцията не издаде ограничителна заповед. Такава ще се издава само в случаите, когато на базата на анализ се установи, че съществува липса или недостиг на съответното лекарство.

Списъците ще се актуализират поне веднъж на 2 месеца.

Предвиждат се по-солени глоби както за търговците на едро, така и за аптеките, извършващи нерегламентирана търговия с лекарства, включени в ограничителния списък.

Ако търговец на едро се снабди с лекарства за износ от аптека, ще бъде глобен с от 25 до 50 хиляди лева, при повторно - от 50 до 100 хиляди лева. Ако извърши износ в нарушение на новите правила  - от 50 до 100 хиляди лева. Според различни оценки паралелният износ е бизнес за около 360 млн. лв. годишно.

От Асоциацията на търговците на едро с лекарства коментираха, че резултат ще има само ако се изгради  електронна система за проследяване и управление на наличностите в реално време. Последните законови промени за паралелния износ паднаха в съда през 2015 г.