Месечни помощи за семействата с деца с трайни увреждания ще се изплащат по нов начин. Сумите са различни в зависимост от вида и степента на увреждането.

Промяната е в сила от този месец и идва след поредица от протести на родители.

Най-висока месечна помощ – 930 лв. ще се дава за дете с 90% и над 90% степен на увреждане.При степен на увреждане между 70% и 90% помощта ще е по-малка – 450 лв. А когато е между 50 и 70 % - месечната помощ ще е 350 лв.

Оттук нататък, като социални помощи семействата ще получават само тези суми. Месечните добавки, интеграционните и т.нар. "детски надбавки" се спират, тъй като новата месечна помощ ги включва. И е по-голяма спрямо сбора от всички, които досега се изплащаха, твърдят от Агенцията за социално подпомагане.

Снимка: bTV

Новият вид подпомагане се очаква да обхване над 26 хил. деца с трайни увреждания. В бюджета са предвидени около 161 млн. лв. за тази година.

Снимка: bTV