Подкрепяте ли забраната на мобилните телефони в клас?