Въвеждане на задължителен учебен предмет „Гражданско образование“, който от най-ранна детска възраст да формира знания по държавен строй, религия, политика и формира липсващите граждански и духовни добродетели. Това е една от неотложните мерки за спасяване на българското образование, предложени от синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”.

Синдикалистите настояват до 2018 г. държавата да гарантира, че 6% от брутния вътрешен продукт ще се заделят за образование, а освен това след национален дебат и консенсус със социалните партньори, трябва прозрачно да бъде приет Закон за образованието.

С грижа за ученика

От „Подкрепа” предлагат постепенно преминаване на едносменен режим в училищата, а от 2016 г. целодневното обучение за всички да стане задължително.

В същото време броят на децата в групите и паралелки трябва да бъде намален с оглед по-доброто качество на образование (т.е. да отпадане чл.2, ал. 3 и чл.3, ал.4 от Наредба №7), а хорариумът по предмети следва да бъде оптимизиран, като учебното съдържание трябва да се съобрази с възрастовите особености и желания на учениците.

Синдикат „Образование” настоява и за фиксиране на само един вариант учебници до 12 клас.

С грижа за учителите и училището


Предлага се всички детски учебни заведения да минат на делегирани бюджети, „за да се спре рекета към родителите за събиране на пари и дарения”, а при директорите да бъде въведена мандатност.

„Подкрепа” настоява стартовите заплати на учителите да са не по-ниски от средната за страната, да има предвидена една година платен отпуск за придобиване на квалификация и да няма различия в заплащането на педагозите и директорите в различните части на страната (за сметка на допълнително възнаграждение за тези, които работят с деца в риск, от малцинствата или със специални образователни потребности).

Синдикатът предлага изравняване на годишната норма на всички учители до 18 часа седмично, като при преподавателите над 50-годишна възраст тя да намалява постепенно до 12 часа седмично без намаляване на работната заплата.