Кметове затягат контрола за неизвинени отсъствия, като издават заповеди за събиране на глоби от родителите, а учители предупреждават семействата, че има финансови санкции за децата, които отсъстват без причина от час или предучилищни занимания. Глобите са от 20 до 250 лева.

Въпреки че новите глоби за неизвинени отсъствия влязоха в сила през миналата учебна година, в София няма информация за родители, на които е наложена финансовата санкция. В столицата има само 11 случая на деца с прекалено много неизвинени отсъствия.

Един от последните е в район „Младост”, но и при него родителите все още не са глобени.

„Смятам, че работата на самото училище ще окаже много повече въздействие върху родителите и върху самото дете за присъствието му в училище”, заяви зам.-кметът на района София Чобанова.

В 39-то училище имат цял механизъм за противодействие на безпричинните отсъствия и отпадането на ученици. Започва се с разговор с ученика. „Да намерим причините, да привлечем детето все пак да дойде на училище, да присъства, да го увлечем в училищния живот”, обяснява директорът Евелина Китова.

В бургаската община Руен кметът е разпоредил директорите на училища да глобяват родителите. „Имахме няколко проверки от Районна прокуратура Айтос и трябваше да направим нещо и затова преценихме да пробваме така”, обяви кметът Исмаил Осмян.

Сред глобяващите трябва да е и ръководството на училището в село Вресово. „Единици са тези, които отсъстват безпричинно от училище”, уверява пом.-директорът Добрина Добрева.

За отсъстващите там е приложена друга санкция - 5 неизвинени означават край на детските надбавки, а те са жизненоважни за повечето хора.

Точно бедността е сред основните причини децата да не ходят на училище. Според асоциация „Родители” всеки случай трябва да се разглежда индивидуално и да се търси начин за помощ, преди да се налагат санкции.

„Връзката между образователната и социалната система е доста слаба , което не е ефективно и не в интерес на децата и семействата”, казва председателят на асоциацията Цвета Брестничка.

Финансовите санкции са част и от проектозакона за училищното образование, който предстои да бъде приет от Народното събрание.