Доброволци влизат в затворите, за да преподават Светото евангелие от Марк. Проектът "Пътешествието на затворника" е на дружеството за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода, жертвите на престъпления и техните семейства.

Програмата "Пътешествието на затворника" започва от Лондон. През миналата година е достигнала до над 50 хиляди затворници в Нигерия и ЮАР, а от 2015 г. стартира в още 9 държави, сред които България. Идеята е в 8 последователни урока от по 2 часа лишените от свобода да бъдат запознати с Евангелието от Марк.

„Доброволците трябва да съумеят да подтикнат тези 10 души да открият истината в Евангелието. Не да са с даскалския маниер да нареждат и да казват, а да помогнат на тези хора, които са със замръзнали мисли, със замръзнали сърца да открият. Който не може да чете, да му бъде прочетено, който може да чете, сам да намери истината”, обясни протойерей Николай Георгиев.

"Пътешествието на затворника" ще започне от София, Стара Загора и Враца. За да работи проектът са нужни доброволци, които минават през обучение. за участие не се изискват богословски познания, а по-скоро желание и свободно време. Програмата е част от така нареченото помирително правосъдие.

„Необходимо е престъпниците да променят отношението си към престъплението, а обществото да промени отношението си към затворниците, към бившите престъпници и към бившите затворници”, обясни Явор Гавчев от Дружеството за религиозна и обществена подкрепа.

„Пътешествието на затворника” догодина трябва да стигне до още 2-3 затвора у нас.