Още един директор на училище се раздели с поста си. Инженер Мария Абрашева, която ръководеше професионалната гимназия по химични и хранителни технологии в Пазарджик, е уволнена.

Гимназията се прочу, след като учители признаха, че са били принуждавани да прикриват "мъртви души". Експертите са установили, че почти всички ученици, за които се твърди, че са фиктивни, действително не посещават учебните занятия.

В хода на проверката повечето са прекъснали образованието си или са преминали в самостоятелна форма на обучение.

Заключението на експертите е, че вече уволнената директорка не е упражнила необходимия контрол и това е ощетило държавния бюджет с хиляди левове.

След избухването на скандала, Мария Абрашева отсъства продължително по болест.