Очаквате ли с новите арести да спре „купуването” на книжки?