България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз – 74.9 години, съобщиха от НСИ. Редом до нас е и Латвия. С най-висока продължителност на живот са Испания и Италия – съответно 83.4 г. и 83.1 години.

Снимка: bTV

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78.4 години. За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1.9 години, а при жените - с 1.8 години.

Снимка: iStock

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.7 години), отколкото на населението в селата (72.8 години). Спрямо 2008-а за населението в градовете увеличението е с 2.3 години, а за населението в селата - с 1 година.

Снимка: bTV

Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в област Монтана до 76.6 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра - 8.5 години, а най-малка в областите София (столица) и Шумен - 6 години.

Снимка: НСИ