Всеки вече може да провери бързо дали един асансьор е минал необходимите проверки за безопасност. Може да го направите още с влизането в асансьора през мобилния си телефон.

Услугата ще е достъпна от 2016 година на сайта на агенцията за метрологичен и технически надзор.

Снимка: Радослав Чолаков

Данните на 500 000 асансьора ще бъдат вкарани в електронен регистър.

Чрез тази услуга ще разберете кой го поддържа, кога за последно е бил проверен и в крайна сметка дали е безопасен и да прецеените безопасно ли е да се возите в него.