Липса на донори и недостатъчно средства затормозяват трансплантацията на стволови клетки у нас. В момента около хиляда души с различни онкохематологични заболявания имат нужда от тази високотехнологична форма на лечение.

25 милиона станаха преди дни потенциалните донори на стволови клетки в световен мащаб. В България техният брой е под 2000.

От европейските страни най-много са хората готови да дарят стволови клетки в Германия – над 5 милиона. Над половин милион са в Полша, а над 300 хиляди в Италия. Точно това са и страните, откъдето най-често България получава материал за трансплантациите на стволови клетки.

И докато у нас министерството отпуска на болниците, извършващи тези трансплантации, до 40 000 лева, за същото в европейските страни са нужни често над 100 000 евро.

Хасан е един от пациентите на Националната специализирана болница за активно лечение на хемотологични заболявания. Трансплантацията му е минала преди няколко дни.

„Той имаше късмет да намерим родствен донор в семейството, така че донор беше неговото братче на 12 години. За съжаление само в около 20% намираме донор в семейството и в останалите 80% от случаите разчитаме на доброволен донор от регистър”, обясни Полина Тодорова, координатор по стволовоклетъчни трансплантации.

За Гергана Николова, която има идиопатична апластична анемия, моментът за трансплантация още не е дошъл. За радост в момента заболяването ѝ е овладяно от лекарствата, но и тя ще има нужда от донор.

„Общо взето бяхме едни сенки тези всичките пациенти, които сме болни от това заболяване. „Живите мъртъвци”, както сега има разни сериали, ама ние бяхме реално такива, защото ти не можеш да живееш нормално. В смисъл трябва да си абсолютно изолиран, да не правиш никакви движения, защото всяка травма ти коства живота, така или иначе”, казва жената.

Гергана също се надява на донор от чужбина, а Полина Тодорова ще е човекът, който ще достави стволовите клетки. Прави го за всички пациенти на отделението за трансплатация на стволови клетки в специализирана болница за активно лечение на хемотологични заболявания.

За последните 6 години тук са направени близо 500 трансплантации. Капацитетът на отделението е ограничен и на година могат да се приемат до 110 души.

„Към тоя момент министерството ни дължи някъде към 8 млн лева неизплатени трансплантации. Тоест то е платило да кажем една сума от 10 милиона, но те съвсем не покриват средствата, които болницата е изразходвала за трансплантацията на тези пациенти”, заяви доц. Георги Арнаудов, началник на отделение за трансплантация на стволови клетки, НСБАЛХЗ.

Доцент Арнаудов изчислява, че при положение, че държавата изплаща на пациент 90 хиляди евро за трансплантация в чужбина, болницата е спестила на бюджета около 50 милиона евро за извършените тук трансплантации. Сега обаче лечебното заведение има финансови задължения, налага се да намалят и броя на трансплантациите отново заради липсата на достатъчно средства.

Как можете да се включите и всичко останало за процедурата можете да научите в интернет на Bgdonor.com. Към момента регистрираните доброволни донори в Българския регистър за донори на костен мозък и периферни стволови клетки са десет пъти по-малко от необходимото.