Наредба ще премахва и премества паметници в София. Ще преборят ли новите норми на Столичната община хаоса и кича в градската среда?

След падането на Берлинската стена започна масово премахване на паметници на Ленин. Но как в началото на 21-ви век ще премахваме паметници в София?

„Ако един декоративен фриз в подлез е повреден, премахването е съвсем реална хипотеза”, коментира зам.-кметът на София Тодор Чобанов.

Наредбата не може да премахне разпадащия се паметник пред НДК, защото няма обратно действие, но узаконява преместването на монументи.

От пл. "Александър Невски" най-вероятно ще бъдат преместени ослепените Самуилови воини, които гледат право в спорния монумент на царя със светещи очи. Къде ще се местят, все още се обсъжда.

В 99 на сто предложенията и парите за увековечаване на нечия памет идват от инициативни комитети.

Преди 2 години тук правителството на Москва издигна паметник на ген. Гурко, независимо че отсреща вече имаше плоча на руския имперски генерал с големи заслуги за Освобождението. Впоследствие плочата бе преместена.

Според наредбата експертно-художествен съвет ще преценява значимостта на съответната историческа личност, както и значимостта на авторите на вече изградени паметници.

„На прост език означава, че някой паметник, като искаме да го премахнем, трябва да видим този автор, който го е правим, значим ли е. Никъде не се вижда, че този съвет трябва да се произнася по естетическите, художествените и пластическите качества на предлаганите обекти”, заяви Христо Харалампиев, председател на експертно-художествения съвет към Министерството на културата.

Решението за издигане, преместване или разрушаване на паметници се гласува от Столичния общински съвет.