Над 10 000 български деца на възраст между 7 и 19 години никога не са посещавали училища, като страната продължава да бъде една от малкото в Европейския съюз, където делът на момичетата в тази статистика е по-голям от този на момчетата, сочи статистика, цитирана от детския фонд на ООН УНИЦЕФ.

„Една от основните причини са все още съществуващите традиции, свързани с ролята на жената в семейството като майка и съпруга, по-ранното встъпване в съпружески отношения при момичетата, особено в по-бавно модернизиращи се общности, в които ранните бракове са традиция”, отбелязват от организацията.

Отражението на икономическата криза и задълбочаването на бедността също води до това част от момчетата в бедни семейства да бъдат ангажирани в различни форми на труд в помощ за изкарване на прехраната на своите семейства, посочват от организацията.

Общо 700 000 са децата на възраст 7-18 години в България, пише в съобщението. От тях 10 110 деца на възраст от 7 до 19 години никога не са посещавали училище.

Почти 23 000 деца и младежи от 12 до 24 години са напуснали училище преди да завършат началното си образование, а 37,7% от децата на възраст 15-19 години са напуснали училище, преди да зaвършат IV клас.

Почти 30% от младите хора до 30-годишна възраст не ходят на училище и са безработни, добавят от УНИЦЕФ.

Организацията започва кампания „Дари знание за децата в България", за да набере средства, които да подкрепят програмите й срещу отпадане и незаписване на българските деца за училище.

Основен фокус е работата с най-уязвимите общности в областите, в които УНИЦЕФ работи - Шумен, Сливен и Монтана. Програмите са насочени към развиване на ранното учене, включване на децата във форми на предучилищно възпитание и образование, подкрепа за задържане в училище на момчетата и момичетата.