Министерството на образованието и науката работи за въвеждане на дистанционно обучение по български език и литература за децата на наши сънародници, които живеят в чужбина. Това обяви просветният министър Красимир Вълчев в словото си за 10-тата годишнина на Асоциацията на българските училища в чужбина.

„Днес имаме над 300 училища по света, в които на 3 март, 24 май и 15 септември се чува българският химн. Гласът на българските деца е доказателство за вашата успешна работа“, каза министърът пред представителите на училищата.

От тази година ще заработят още 44 нови школа зад граница и вече общо 13 334 деца в 40 страни ще учат майчиния си език.

Дистанционното обучение ще е възможност за онези деца и ученици, където няма голяма българска общност и училище, също да усвоят езика, посочват от МОН.

За неделните училища има адаптирани програми по БЕЛ, разработени и с участието на университетски преподаватели. Те са в съответствие с държавните образователни стандарти и синхронизирани с общата европейска езикова рамка.

Красимир Вълчев съобщи, че предстои утвърждаване и на нови програми по история и география на България за училищата в чужбина.