От следващата академична година Министерството на образованието и науката ще намали субсидирания прием в някои професионални направления. За сметка на това от началото на 2018 г. ще се увеличи издръжката на един студент в направленията с най-ниска субсидия, съобщиха от МОН.

Пред ректорите на университети, които преподават в професионалните направления "Икономика" и "Администрация и управление" ресорният министър Николай Денков подчерта, че промените ще засегнат главно висшите училища със слаба реализация на абсолвентите.

"Има огромен дисбаланс в реализацията на завършилите - в някои професионални направления тя е 90 на сто, а в други - 20-30 на сто", посочи той и допълни, че вузовете ще са тези, които вземат решение дали ще закриват проблемните специалности, или ще се опитват да ги развиват.

При определянето на приема ще се отчита и регионалната значимост на университетите, някои от които са единствени за няколко области.

Като цяло, МОН иска по-малко студенти в направленията „Икономика” и „Администрация и управление” за сметка на професионално ориентираните специалности, които са приоритетни за държавата.

Денков отговори и на опасенията на ректорите, че подобно намаляване на приема може да затрудни функционирането на университетите. Той отбеляза, че висшите училища имат и други възможни източници на финансиране – чрез осигуряване на възможности за учене през целия живот, съвместна работа с бизнеса, както и чрез финансирането за наука, което трябва да се увеличи през следващата година.