Професионалното образование е първи избор при кандидатстване при над 62% от учениците, записани в такива паралелки и училища. Това става ясно от първоначалните данни за приема тази година, оповестени от МОН.

При общо 21 966 ученици, приети в техникуми и професионални паралелки, почти 14 хиляди са приети по първо желание. Това според ресорния зам.-министър Таня Михайлова говори за повишаване на интереса към професионалното образование.

Най-търсените специалности са Компютърна техника и технологии, Икономическа информатика, Автотранспортна техника, Икономика и мениджмънт Механизация на селското стопанство, Производство на кулинарни изделия и напитки, Кетъринг, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, Системно програмиране, Организация на хотелиерството, Организация на туризма и свободното време, Строителство и архитектура, Приложно програмиране, Оперативно счетоводство и Банково дело.

Приложното програмиране е нова професия, като в паралелките, където тя се изучава, са записани 515 ученици.

До началото на учебната година ще бъдат готови типовите и училищни планове и учебни програми по всички специалности. Те са разработени от експертите в МОН с помощта на учители, университетски преподаватели и партньори от бизнеса.

Това е само част от предвидените за разработване и внедряване над 2800 типови учебни планове, 6000 учебни програми по учебните предмети от професионалната подготовка и 320 изпитни програми за държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, посочват от просветното ведомство.