За първи път мобилни екипи ще помагат на жертвите на домашното насилие. Специалистите ще предлагат помощ на жертвите в малките населени места.

185 пострадали са преминали през центъра в Бургас за една година. От години горещата линия работи денонощно, но от два месеца в Бургаско мобилни екипи от лекар, юрист и психолог обикалят малките населени места, за да предложат подкрепа на жертвите на насилие. На село или в малкия град насилникът има повече власт, а и срамът е по-голям.

За отминалите 11месеца на 2015 г. има увеличение на обажданията от провинцията и от чужбина на горещата телефонна линия срещу насилие и трафик на хора. По неофициални данни напоследък се засилва и насилието над възрастни хора.