Протестно шествие се проведе в защита на работещите в горския бранш. Лесовъди и предприемачи настояха днес за прозрачно управление и облекчаване на разрешителните режими в системата.

В протеста се включиха повече от 800 души, заети в сектора.

С последните промени начинът, по който се добива дървесина, се гледа под лупа. Пътят на дървения материал се следи с джипиес, а това създава напрежение в бранша.

„Настояваме за преосмисляне и оттегляне на последните промени и разрешителни режими, които натоварват бизнеса, а оттам и прехвърлят цялата тежест върху крайния потребител, българския гражданин”, коментира Андрей Миленков, лицензиран лесовъд.

Всеки, който реже дърва в гората, трябва да се регистрира по надлежния ред. Според предприемачите обаче това е немислимо, защото 80 процента от дървосекачите влизат в гората само почасово.

„Всички те получават някакви помощи от тази държава, не искат да се регистрират официално и ето тук се получава един глад на работници, няма работници, няма кой да работи”, изтъкна Явор Цигрилски, лесовъд на частна практика.

Заетите в бранша се притесняват и от евентуалната забрана на отоплението на дърва, която може да ни наложи Европа. В Югозапада голяма за голяма част от населението това е предпочитан начин.

В края на протеста беше приета декларация, а отговорът на държавата дойде от началника на горската дирекция в Благоевград.

„Целта на въвеждането на джипиесите е проследяването на потока на дървесина от гората, от дървото през транспорта до крайния потребител, и в това не виждам какво лошо има”, подчерта Иван Гергов, началник на РДГ- Благоевград.