Какъв е ефектът от премахването на знаците за камери по пътя?