Как би изглеждала класната стая на бъдещето? Всяко училище, което има идея може да кандидатства пред министерството на образованието. Ако бъде одобрено, ще бъде признато за иновативно и ще може да преподава извън стандартните методи. 

Едно столично училище се подготвя да кандидатства за иновативно. Вероятно паното ще се превърне в интерактивна дъска.

В терминологята "обърната класна стая" значи съвременен модел на преподаване. Мария Миразчийска, начален учител в 51 СУ, описва, че учителят не преподава в клас, а говори за други неща, свързани с урока

С интернет платформа учителят изпраща кратко видео на учениците, в което ги запознава с новия урок. Когато учениците са притеснителни, може да разкажат урока пред камера и да го изпратят на учителката.

Така идва време за учебния час, който започва с необичаен въпрос – дали ученикът има телефон. В този час телефоните за задължителни.

Иновативното училище може да бъде и това, което премахва границите между отделните предмети и кара децата да правят връзки между тях - например физика, химия и биология заедно.

„Една многолентова магистрала в различни посоки, на различни скорости, където всяко училище според спецификата може да развива своите идеи”, посочва Асен Александров, директор на 51 СУ и съветник на министъра на образованието.

Училищата може да кандидатстват до края на януари.