Теодора Иванова става председател на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца, реши правителството днес. Тя заема мястото на Ева Жечева, която бе освободена наскоро като председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Теодора Иванова има юридическо образование. Работи в Държавната агенция за закрила на детето от 2001 г. като последователно заема различни длъжности. Към настоящия момент е главен секретар на агенцията.

Общественият съвет е консултативен орган към директора на Център „Фонд лечение на деца“, който го подпомага при взимането на решения за организационно и финансово подпомагане на лечението на деца и гарантира публичност на действията на фонда.

Старият обществен съвет беше отстранен в деня, в който беше арестуван бившия директор на Фонда за лечение на деца Павел Александров.