Българите ядат по-малко хляб, плодове и зеленчуци, но употребяват повече алкохол и пушат повече цигари. Това сочат данните на Националния статистически институт за 2015 г. спрямо 2014 г.

Консумацията на хляб и тестени изделия е паднала с 3,7 кг и достига 89,5 кг средно на лице. По-малка е и консумацията на плодове и зеленчуци съответно с 2,9 и 2,5 килограма.

На годишна база се увеличава потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 28,4 на 29,2 л) и цигари (от 603 на 647 броя).

Консумацията на месо остава почти същата – около 32 кг средно на човек. Съвсем леко е намаляла консумацията на мляко – до 18,5 л.

През 2015 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4953 лв. и нараства с 2,9% спрямо 2014 година, отчитат още от НСИ. За последните 12 години общият доход средно на лице от домакинство нараства близо 2,2 пъти.

През миналата година българските домакинства са изразходвали 4666 лв. средно на лице, което е с 3,5% повече в сравнение с 2014 година. За периода 2004 - 2015 г. разходите на домакинствата се увеличават 2,4 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85,3% през 2004 г. на 83,2% през 2015 година.

За храна са изразходвани 1463 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход е 31,4% през 2015 г., което е с 0,9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2014 г. и със 7,9 процентни пункта - спрямо 2004 година.

През 2015 г. разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са 839 лв. средно на лице от домакинство, което е с 8,7% повече спрямо 2014 година.

В сравнение с 2004 г. тези разходи са се увеличили 2,5 пъти, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива. Увеличение на годишна база има при разходите за алкохол и цигари - с 9,7%; свободно време, културен отдих и образование - със 7,6%; данъци - с 5,8%, и здравеопазване - с 5,5%. Тези разходи формират около 50% от структурата на общия разход, допълват от НСИ.