Неизвестни досега подробности около спасяването на българските евреи изплуват в българските архиви. Оригинални документи около борбата на обществото и духовенството за запазването на хиляди човешки животи от лагерите на смъртта вече са достъпни онлайн на специален сайт на агенция "Архиви".

Спасяването на българските евреи е тема, по която уж говорим много, но знаем малко. За да публикуват 540 документа, експертите на държавните "Архиви" проучват десетки хиляди архивни единици от фондовете на Министерския съвет, Народното събрание, Министерството на вътрешните работи и много други.

"Нашата амбиция е с подобни инициативи като сайта, който пускаме днес е да дадем възможност на повече хора да изберат своя собствена гледна точка, свой собствен прочит за случилите се събития, тъй като незнанието отваря широко вратата пред миротворчеството и различните спекулации, с които е бременно нашето време", коментира доц. д-р Мартин Иванов, председател на ДА "Архиви".

Наред със стенограми от парламентарни дебати по антиеврейското законодателство, изказвания на митрополит Кирил Пловдивски в защита на евреите, в документите има и един слабоизследван момент. Това са действия на наши дипломати, които въпреки забраните издават стотици транзитни визи за евреи, бягащи от централна Европа към земите на Палестина.

"Говорим не само за документи и свидетелства не само на път за обетованата земя в Палестина, говорим за емиграция, която дава възможност на всеки, които се сдобие с транзитна виза да замине и за Америка и за Южна Америка, за всяка точка на света. Въпросът е да премине през България", заяви Иванка Гезенко.

Създателите на сайта са направили и рубрика "Спомени за спасени евреи", в която всеки може да изпраща документи и снимки, които да бъдат публикувани.