„За древността на бащината земя и за българските дела”. Така е озаглавена историята на Петър Богдан, открита от проф. д-р Лилия Илиева. Тя е написана век преди Паисиевата и се определя като първи трактат върху българската история

Проф. д-р Лилия Илиева посочи в студиото на „Тази сутрин”, че текстът е написан на латински. „Едната причина е, че авторът е търсил своята европейска аудитория”, посочи тя.

Тя описа Петър Богдан като изключителен патриот, който е оставил много ценни сведения за българската история, написал е и авторско съчинение през 17 век, занимавал се е и с преводи.

Неговото дело изтегля началото на модерното време по-далеч, посочва тя.

За този труд се знае отдавна. Много усилия имаше за неговото търсене навремето проф. Божидар Димитров и съм имала съмнение дали съществува, но той откри опростена редакция на началото на текста в архивите на Ватикана, разказва проф. Илиева.

Ръкописът се състои от 200 страници и 70 глави. По думите й е по-обемен отколкото се предполагаше. „Авторът се е стремил към една научна достоверност и добросъвестно е използвал достъпните му източници”, посочи тя.

Ръкописът е подвързан заедно с други и се пази в университетската библиотека в град Модена, Италия. В края на 19 ти век е постъпил там от един голям колекционер на книги.

Проф. Илиева добави, че е открила текста, търсейки из каталозите на частни колекции.

„Това не е исторически труд в съвременния смисъл на думата. Него го интересува християнството в българските земи и че е по-старо и от българската държава”, посочи тя и цитира началото на текста: „А защитата на честта, още повече тази на родината надминава всичко, защото животът и честта са равнопоставeни.”

За сега няма печатно издание на ръкописа, но по думите й е възможно да се появи и книга някъде из частни колекции с автор Петър Богдан.