Докато нашите лекари напускат страната, за да работят в чужбина, един чужденец избра да помага на пациентите в България. Той е иранец, ортопед и от половин година шеф на болницата в Исперих. От скоро е въвел практиката да ходи по селата, за да се среща на място с пациентите си.

Ако преди половин година д-р Абдулах Заргар не беше станал шеф на болницата в Исперих, днес тя най-вероятно нямаше да съществува. А стотици хора щяха да продължат да живеят както до сега - без да са виждали лекар. Всяка седмица д-р Заргар пътува поне веднъж до някое от селата в общината, за да преглежда безплатно пациенти, които не могат да стигнат до града.

„От тези 300 пациенти сигурно мога да ви кажа, че 10 човека са хора, на които поставих диагноза, взех ги, оперирах и ги излекувах. И съм щастлив с това нещо. Естествено от тези 300 човека има 200, които можем да ги лекуваме, но сега нямам възможности или материално, или база”, казва лекарят.

Преди половин година д-р Абдулах Заргар от Иран е единственият лекар, съгласил се да стане управител на Многопрофилната болница за активно лечение в Исперих. Поканата идва през негов приятел лекар, който сега работи в Германия. По това време д-р Заргар е в Англия.

„Изкарах там пет месеца и ми дадоха, аз доста добре съм запознат със системата, и ми дадоха постоянен договор, там една голяма болница близо до Манчестър. И последния ден седнах, и договора пред мене, и мислих, мислих и не можах да го подпиша. Просто не знам, аз мисля, че за България може да съм повече полезен. В България наистина има хора, които няма достъп до лекари. Където на Западна Европа почти няма. Не казвам, че при тях системата много добре върви, но там поне те са много по-богати”, казва още ортопедът.

Д-р Заргар е на 44 години. Говори 7 езика. Ако е трябвало да продължи професията на прадядо си, дядо си и баща си, сега щеше да е златар. Дори фамилното му има в превод означава "златар". От малък се учел как се правят златни украшения. Когато става на 20, баща му му подарява златарско ателие. Той обаче го продал, за да учи медицина.

Завършил е обща медицина в Русия. Специализирал е във Великобритания, Германия, Франция и Турция. Пет години е работил в Англия. За ортопед специализира у нас. Общо 8 години работи във Варна.

„Тук най-много се усещам у дома, това е истината. Тук най-много приятели имам. Тук най-много мога да радвам хората. И като отивам в Иран, в моя град, и там има нужда от ортопед, но хората някак си в Иран по-заможни са, не са като тук”, казва още Заргар.

Когато става управител на болницата в Исперих, в нея няма нито един анестезиолог, което прави работата й невъзможна. Но успява да събере екип. Отваря наново гинекологичното отделение. Самият той е първият ортопед в общината от 13 години насам.

Причината да не може да помогне на част от пациентите си е, че в болницата няма ортопедично отделение. Което пък не му позволява да оперира в Исперих. Д-р Заргар обаче води част от пациентите си със собствената си кола във Варна, където продължава да оперира два пъти седмично, за да не губи тренинг.

Най-голямата мечта на д-р Заргар е в болницата в Исперих да бъде открито ортопедично отделение, в което да може и да оперира. Затова обаче са необходими 200 000 лв., които за сега няма от къде да дойдат.